Ingen kobling til Kristiansand-drapene

Svensk politi tok lørdag morgen kontakt mednorsk politi, for å undersøke om det kunne være forbindelse mellomnattens drap på en 11 år gammel jente i Småland og dobbeltdrapet iKristiansand 19. mai.