Etterlyser opplysninger om etterkommere etter Holmboe/Irgens

Michael Holmboe Meyer i Kannikgata 36 etterlyser opplysninger om etterkommere av Jens Holmboe og Anna Margrethe Irgens.