Milliarddryss fra Senterpartiet

Senterpartiet markerer avstand til Arbeiderpartiet, lanserer kulturmilliard og kollektivtrafikkmilliard, beholder dagens sykelønnsordning, men strammer inn kontantstøtten i sitt forslag til program for neste stortingsperiode.