PST avblåser den skjerpede beredskapen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter at trusselberedskapen vil bli nedtrappet til samme nivå som før beredskapen ble skjerpet i forrige uke.