Ikke kommunens ansvar

Vi har ansvar for alle som oppholder seg i kommunen, sier Sissel Stenberg, kommunaldirektør for helse— og sosiale tjenester i Stavanger.