Streiken trappes opp - men kan gå mot slutten

Barneskoler rammes for første gang når lærerne i dag trapper opp streiken. Samtidig gir nye sonderingsmøter håp om at konflikten snart kan være over.