Norge på matmoms-toppen

Nivået på matmoms ligger høyere i Norge enn i alle EU-land med unntak av Danmark, påpeker Kjøttbransjens Landsforbund.Landsforbundet ber nå Forbrukerrådet engasjere seg for å få ned den norske matmomsen.