Vil gi forsikringsselskaper geninformasjon

Forsikringsselskapene bør få rett til geninformasjon om kundene, mener flertallet i Legeforsikringsutvalget. Utvalget går dermed inn for å oppheve dagens lovforbud mot denne typen informasjon.