Store fostre gir økte komplikasjoner

At for tidlig fødte barn med lav fødselsvekt kan føre til komplikasjoner, vet vi. Men nå viser en ny under— søkelse at også store fostre gir økte komplikasjoner