Regjeringen avklarer om metadon

Sosialminister Guri Ingebrigtsen lover at regjeringen i løpet av sommeren skal komme med en avklaring av hvem som har ansvaret for metadonbehandling.