Flere smittet av hepatitt A på plattform

Enda et nytt tilfelle av hepatitt A er bekreftet ved Statfjord C-plattformen. I tillegg er det mistanke om at fem andre arbeidere er smittet.