• En ny undersøkelse viser at folk stoler mest på turoperatører som selger pakkereiser. Finn E. Våga

Hvilken næring stoler folk mest på?