George W. Bush planlegger Oslo-besøk i mai

USAs president George W. Bush kommer trolig til Norge i mai. Det pågår samtaler mellom norske og amerikanske myndigheter for å få detaljene omkring besøket på plass.