Nytt studium for «teltmakere»

Der misjon er forbudt, reiser misjonærene som teltmakere. Å være «teltmaker» betyr at en arbeider i et sivilt yrke, men er åpen med sin kristne tro der det er mulig.