• Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) foreslår at helsepersonell som kjenner personene, selv skal kunne avgjøre om vedkommende skal utstyres med GPS-sender. Scanpix

Regjeringen vil radiomerke demente

Regjeringen ønsker at helsepersonell skal kunne sette GPS-sender på demente pasienter. Det er positive erfaringer fra et prøveprosjekt som har ført til forslag om lovendring.