Gassferjene slipper CO2-avgift

Tirsdag kom svaret fra ESA som regjeringen ønsket seg: Norge kan unnta innenlands skipstrafikk fra den nye CO2-avgiften på gass.