Retten sterkt kritisk til PSTs terrorbevis

Retten mener PST har lagt fram få og svake bevis for at David Jakobsen planla terror, men velger å fengsle ham inntil videre.