Nord-Norge sliter i motvind

Av Norges 100 verst stilte kommuner når det gjelder evne til vekst, ligger 66 i Nord-Norge. Fraflytting, lav utdannelse og mange uføre gjør at Torsken på Senja i Troms havner på 430. plass, helt på bunnen av listen over norske kommuner.