- Fridtjof Frank Gundersen var agent i e-tjenesten