Mattilsynet krever ytterligere informasjon fra Gilde