- For mange har tilgang til journaler ved Haukeland