Sydvaranger Gruve får slippe ut Magnafloc

Sydvaranger Gruve (SVG) får slippe kjemikaliet Magnafloc 1707 ut i Bøkfjorden i Sør-Varanger. Utslippstillatelsen gjelder fram til 1. mai 2012.