Nytt rentekutt, og det kan komme mer

Som ventet valgte hovedstyret i Norges Bank torsdag å kutte renta nok en gang, til rekordlave 1,75 prosent. Det kan komme ytterligere kutt før sommeren.