HiS støtter karakterkrav

En fjerdedel av dagens lærerstudenter ville ikke vært kvalifisertmed de foreslåtte karakterkravene. Men HiS støtter forslaget.