Ap støtter forslag om spesialstyrker til Afghanistan