Dommen blir anka

Kultur— og kyrkjedepartementet er ikkje samd i domstolen sivurdering om at einerett til drift av utbetalingsautomatar bryt medEØS-avtalen.