- Førde har satt tydelige spor etter seg

Venner, kolleger, partifeller og politiske motstandere beskriver avdøde Einar Førde som en «samfunnsbygger», «ruvende intellektuell», «humorist», «kontroversiell», med «et hue det gikk usedvanlig fort oppi».