Forslår utvidet adgang til telefon- og romavlytting