80.000 kroner i erstatning for tre uker i varetekt