Større risiko for norske forbrukere

Få er klar over at norsk lovgivning ofte ikke ivaretar norske forbrukere godt nok når de handler i utlandet eller bruker internett til å kjøpe varer fra andre land.