• Scanpix

Færre bilister tas av fotobokser

Antall bilister som tas av fotobokser, er det laveste på fem år. Politiet tror GPS-varsling i bilene er blant årsakene til nedgangen.