Straffegebyr til ISS for uriktige opplysninger

Konkurransetilsynet har gitt ISS Facility Services et overtredelsesgebyr på 50.000 kroner for å ha gitt uriktige og ufullstendige opplysninger i forbindelse med oppkjøp av Personellsikring AS.