Bergensbanen er 100 år

Her kan du se hvilke tog som har trafikkert Bergensbanen og hvordan den ble til. Du kan også se hvor en fremtidig høyhastighetsbane mellom Oslo og Bergen kan bli lagt.