Vet ikke hvorfor kvinner rammes hardest av E-coli

Verken Folkehelseinstituttet i Norge eller europeiske helsemyndigheter vet hvorfor E. coli-utbruddet i stor grad har rammet voksne kvinner. Mange har utviklet nyresykdommen HUS.