Seks varsler til pelsdyrfarm i Gjesdal

Norges Pelsdyralslag vurderer om pelsdyrfarmer kan tvangsavvikles på grunn av dårlig dyrevelferd.