Posten er i rute

Posten oppfylte konsesjonskravene i 2008, og leveringskvaliteten av brev var i fjor den beste siden 2004.