Storberget foreslår lovendring for å beholde Killengreen

Regjeringen la fredag fram et forslag til endring i politiloven, som vil sikre at Ingelin Killengreen kan fortsette i jobben som politidirektør også etter at åremålet er over.