38.400 flere barnehageplasser med de rødgrønne

De rødgrønne har nå sikret målet for barnehageutbygging som ble satt for seks år siden. 271.500 barnehageplasser vil være på plass ved årets slutt.