Opposisjonen kritisk til samhandlingsreformen

Opposisjonen på Stortinget lar seg ikke imponere av den omfattende samhandlingsreformen fra regjeringen. — For svak, for dårlig og for snever, heter det derfra.