Seks av ti har tillit til Nav

Brukerne er mer fornøyde nå enn de var i vår, men fortsatt har bare 60 prosent tillit Nav, viser en brukerundersøkelse.