NOKAS-bok i stort opplag

Boka om NOKAS-ranet har så langt et opplag på 27.000 eksemplarer.