Forskere: DNA-monopol er problematisk

I en rapport om bruken av DNA-bevis i Norge, mener forskerne at man må oppheve monopolet på DNA-analyse for å trygge rettssikkerheten. Dette er stikk i strid med hva Justisdepartementet mener.