Kulturkløft mellom ofre og politi i voldssaker

Politiet må bli flinkere til å forstå sin rolle i saker som gjelder vold i nære relasjoner.