Folkerettens urfolksvern mot vindkraftplaner på Fosen

Reindriftssamer på Fosen vil bruke folkerettens urfolksvern for å hindre utbygging av Storheia vindkraftverk og nye kraftledninger i sørsamiske beiteområder på Fosenhalvøya i Trøndelag.