Evakuerte skolebarn smilte og gråt

Da foreldrene fikk høre om trusselsituasjonen ved Gimle ungdomsskole, kom de strømmende for å se at ungene deres hadde det bra. Noen av elevene gråt, mens andre smilte lettet.