Flere vanskeligstilte får boliglån

Flere personer med dårlig råd får lån enn før. Så langt i år har 1.900 personer fått boliglån ved hjelp av kommunen.