Norsk satellitt endelig klar for rommet

Mandag morgen sendes Norges første nasjonale satellitt opp i rommet — to måneder på overtid. AISSat-1 skal kjempe mot ulovlig fiske og miljøkriminalitet til sjøs.