Tar eksamen fra reinens sommerbeite

Studenter ved Samisk høgskole i Kautokeino tar årets eksamener fra vidda mens de passer reinflokken. Sensor sitter i Tromsø.