Streiken kan gi sammenbrudd i ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten er svekket og kan bryte sammen ved enkelte av sykehusene som rammes når YS Spekter tirsdag utvider streiken med ytterligere 191 medlemmer.