Kronprinsparet besøker Agder-kommuner

Kronprinsparets årvisse fylkestur går denne gangen til Aust-Agder, med en liten tjuvstart i Kristiansand.